twitter
thumbnail

1 ซามูเอล 16 : 7 “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ”

Recent Articles

img

คุณธรรมที่พระเจ้าสอนจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีึความสุข...

continue reading »

img

วันนี้  เป็นวันเกิดของคุณ  คุณเหมือนกับเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมา  เวลาที่เด็กทารกคลอดออกมานั้น  เขามีหน้าที่ต้องทำ 3 ประการนี้  ถ้าไม่ทำ  เขาต้องตายแน่  นั่นก็คือ หายใจ ดื่มนม มีคนคอยเลี้ยงดู  หรือต้องอยู่กับคนเลี้ยงดู เช่นเดียวกัน  เมื่อคุณเชื่อพระเยซู  คุณก็ต้องหายใจ และดื่มนม และมีคนเลี้ยงดูเช่นกัน   1. การหายใจ การหายใจของคริสเตียน  ก็คือ  การอธิษฐาน การอธิษฐาน  ไม่ใช่เป็นการสวดมนต์  ท่องจำ  แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้า  เหมือนลูกคุยกับพ่อ คริสเตียนเรามักจะขึ้นต้นคำอธิษฐานด้วยคำว่า "พระบ...

continue reading »